Nowości

Nos w dużym stopniu decyduje o wyglądzie twarzy. Może zaburzać proporcje, wyostrzać rysy, nadmiernie przyciągać uwagę. Może też być problemem zdrowotnym. Skrzywienie przegrody nosowej może być przyczyną niedotlenienia, senności, chrapania, trudności w oddychaniu i przewlekłego uczucia zmęczenia. Problemy te można skutecznie zlikwidować poprzez operację plastyczną, czyli rhinoplastykę. Są one jednym z najczęstszych, ale jednocześnie najbardziej skomplikowanych i trudnych zabiegów tej dziedziny medycyny zabiegowej. Wynika to z faktu możliwości wystąpienia niepożądanej zmiany kształtu nosa i jego funkcjonalności po operacji.

Korekcja defektów budowy nosa

Dostępnych jest kilka opcji chirurgicznej korekty nosa. Wyróżniamy operacje nosa chrzęstnego, kiedy korekcji poddawana jest dolna połowa nosa, oraz operacje nosa kostnego, kiedy to najczęściej modeluje się cały nos. Dzięki tym zabiegom można zniwelować praktycznie, każdy defekt budowy nosa. 

Jedna z najtrudniejszych procedur chirurgii plastycznej

Korekcja nosa jest jest jedną z najtrudniejszych procedur z zakresu chirurgii plastycznej. Procedura jest bardzo złożona: lekarz musi dobrze znać zasady analizy wyglądu twarzy, proporcje idealnego nosa oraz jego relacji do całej twarzy. Pozwala to chirurgowi opracować dokładny plan zabiegu chirurgicznego. Musi również doskonale zrozumieć wytyczne pacjenta. W przypadku nosa nawet najdrobniejsza asymetria może wpłynąć na niezadowolenie pacjenta z osiągniętego efektu.

Operacja wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym i trwa od 1,5 do 4 godzin. Po zakwalifikowaniu pacjenta do zabiegu, wykonaniu niezbędnych badań i analizie nosa, chirurg planuje przebieg zabiegu. W zależności od wybranej metody chirurg wykonuje niewielkie nacięcie na słupku lub wewnątrz nosa. Następnie za pomocą specjalistycznych narzędzi dokonuje odpowiednich modulacji w części kostnej lub chrzęstnej nosa, bądź też w obu. W trakcie zabiegu skóra jest odwarstwiana od konstrukcji chrzęstno-kostnej, której nadaje się pożądany kształt. Operację kończy założenie cienkich szwów oraz opatrunku.

Rewizyjna korekcja nosa

Ostateczny kształt nosa można ocenić dopiero po roku i wtedy stwierdzić, czy zabieg operacyjny zadowala i pacjenta oraz chirurga. Zdarza się, że rezultat zabiegu nie jest satysfakcjonujący dla pacjenta lub lekarza. Jest to sytuacja, kiedy należy rozważyć rewizyjną korekcję nosa. 

Powtórna korekta nosa to procedura chirurgiczna, pozwalająca na poprawę wyglądu lub funkcji nosa po wcześniejszej ingerencji chirurgicznej. Rekomendowana jest w sytuacji powstania zmiany kształtu po operacji nosa i jego nieoczekiwanych zniekształceń, powodujących brak satysfakcji pacjenta. Wykonuje się ją również w sytuacji pooperacyjnego upośledzenia spełniania funkcji oddechowych lub węchowych przez zoperowany narząd. Statystyki mówią, że w 5-15 proc. przypadków konieczne jest powtórne wykonanie zabiegu operacyjnego, czyli wtórna rhinoplastyka. Co ważne powtórna plastyka nosa jest na ogół bardziej skomplikowana niż pierwotna operacja. Planując taki zabieg, należy uwzględnić potrzebę pobrania chrząstki z ucha lub żebra do odbudowy części nosa.

Możliwe niepowodzenia i zmiany po operacji nosa

Na ostateczne efekty operacji nosa wpływa wiele elementów takich jak dobór odpowiedniej techniki chirurgicznej, doświadczenie lekarza, prawidłowy proces gojenia, przestrzeganie przez pacjenta zaleceń pooperacyjnych i wiele innych.

Każdy pacjent jest inny i wyjątkowy, podobnie jak jego reakcja na zastosowane leczenie. Po plastyce nosa istnieją pewne czynniki, które są poza kontrolą zarówno chirurga, jak i pacjenta. Sposób, w jaki skóra układa się na chrząstkach i kościach, rozwój tkanki bliznowatej i przykurcz blizny są czynnikami, które mogą wpływać na końcowe wyniki plastyki nosa. Tkanka bliznowata i przykurcz mogą powodować zmiany po operacji nosa- deformacje, nieregularności czy asymetrie, a nawet problemy z zachowaniem prawidłowej funkcji oddychania. Nawet w przypadku podjęcia odpowiednich środków ostrożności i zaleceń pooperacyjnych nadal możliwe jest niekorzystne gojenie.

Niepożądane zmiany po operacji nosa- dużo zależy od pacjenta

Szkielet nosa jest niezwykle delikatny. Dlatego trudna jest nie tylko sama operacja, ale również regeneracja chrzęstno- kostna po zabiegu. Aby zwiększyć szansę na prawidłowe gojenie uszkodzonych tkanek oraz zmniejszyć ryzyko ewentualnych powikłań i zmian po operacji nosa, należy skrupulatnie przestrzegać zaleceń lekarskich. Niewłaściwa pielęgnacja nosa bezpośrednio po zabiegu, mogą być przyczyną uzyskania niezadowalającego efektu wykonanej korekcji. Stan zapalny w obrębie rany, uraz na wczesnym etapie gojenia mogą znacząco wpłynąć na efekt końcowy zabiegu.

Szanowni Państwo
W dniach 18-22.09 oraz 09-28.10 gabinet będzie nieczynny z powodu urlopu wypoczynkowego.
Szanowni Państwo
W dniach 18-22.09 oraz 09-28.10 gabinet będzie nieczynny z powodu urlopu wypoczynkowego.